De voorwaarden en de afhandeling

Als een koper de vraagprijs accepteert, of als een verkoper een bod accepteert, gaan de partijen onvoorwaardelijk een contract met elkaar aan. Dit contract wordt door het systeem automatisch in PDF aangemaakt en naar beide partijen gemaild. (Voorbeeld contract)

Van beide partijen wordt nu verwacht dat ze dit contract binnen 24 uur na ontvangst ondertekenen en naar de andere partij faxen, mailen of per post verzenden. De verdere afhandeling van deze overeenkomst komen partijen onderling overeen.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Zaaiuien (AVZ PDF) van toepassing, in zoverre daar in de Uienhandel.com voorwaarden niet nadrukkelijk van wordt afgeweken. Zie hiervoor de Algemene Gebruiksvoorwaarden (PDF/ lees en print uit) en de Algemene Transactievoorwaarden (PDF/ lees en print uit). De overeenkomst is tot stand gekomen via uienhandel.com; U heeft dezelfde rechten en plichten als dat u normaal gewend bent, met tussenkomst van een persoon of bedrijf.

Registreren Kopers

Kopers kunnen zich inschrijven onder onvoorwaardelijke acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (PDF/ lees en print uit) en de Algemene Transactievoorwaarden (PDF/ lees en print uit). Hierna zal een interne en externe check plaatsvinden volgens een door Uienhandel.com vastgestelde interne procedure of de koper kan worden toegelaten op de marktplaats. Uw registratie wordt definitief na controle van uw gegevens. Wanneer uw aanmelding niet wordt goedgekeurd ontvangt u daarvan bericht.

1. U ontvangt bij het aangaan van een transactie, gelijktijdig een factuur voor de bemiddeling door Uienhandel.com van 3,50 euro exclusief BTW per ton over de bruto tonnen, met een minimum bedrag van € 150.

Afwikkeling Af-Land-Uien

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Zaaiuien (AVZ PDF) van toepassing, in zoverre daar in de Uienhandel.com voorwaarden niet nadrukkelijk van wordt afgeweken. Zie hiervoor de Algemene Gebruiksvoorwaarden (PDF/ lees en print uit) en de Algemene Transactievoorwaarden (PDF/ lees en print uit). De overeenkomst is tot stand gekomen via uienhandel.com; U heeft dezelfde rechten en plichten als dat u normaal gewend bent, met tussenkomst van een persoon of bedrijf. Dit geldt dus ook voor eventuele vochtaftrek of tarrabepalingen.